I avhør skjulte han fullstendig sin egen rolle i dagene før datakonsulent Yngve Elvik (38) ble drept i Gjervik, Lindås 21. juni 1999.

Flere forklaringer

De to brødrene, sammen med domfelte, var på tur til brødrenes hytte i Gjervik den 17. juni 1999, bare noen få dager før drapet fant sted. Det ville ikke 39-åringen at politiet skulle vite. Dermed løy han og sa han ikke hadde vært på hytten på flere år.

I retten har mannen kommet med flere forklaringer på løgnene, alt fra at det lå tyvegods i hytten til at samboeren ikke måtte få vite at han dro på hytten uten henne. Han ønsket heller ikke å gjøre situasjonen verre for sin bror og domfelte, som da satt i varetekt etter drapet.

Psykiske problemer

Nordhordland tingrett dømte i november mannen til fengsel for ett tilfelle av falsk forklaring. Påtalemyndigheten anket dommen og ville ha 39-åringen dømt for flere falske vitneprov. Anken førte delvis frem, og mannen er nå også dømt for å ha bløffet politiet bare tre dager etter at Elvik ble drept.

Straffen ble satt til fengsel i 24 dager, det samme som mannen ble idømt av tingretten. Årsaken til at straffen ikke ble satt opp er den lange tiden det har gått siden de straffbare forholdene, og at 39-åringen har fått psykiske problemer etter drapet.