Det viser tall BT har hentet inn fra Politidirektoratet. Ved utgangen av september hadde direktoratet fått melding om 386 hendelser der politifolk ble skadet på jobb. 140 av skadene oppsto i forbindelse med ransaking eller pågripelse, som er situasjonene der politifolk oftest blir utsatt for vold.

De vanligste skadene er sårskader, forstuinger og klemskader. Hittil i år er det registrert 18 tilfeller der politifolk har fått bruddskader.

-Finner seg i for mye

Men de færreste voldsepisodene ender med yrkesskader. I fjor ble det registrert 1287 anmeldelser av vold mot offentlig tjenestemann. Tallet har steget jevnt i mange år, og er mer enn doblet siden 1993.

Arne Johannessen, leder i Politiets Fellesforbund, er bekymret for omfanget av vold mot politiet.

— Økningen i antall anmeldelser skyldes nok delvis at både politietaten og vi i fagforeningen har hatt oppmerksomheten rettet mot dette problemet, slik at folk er blitt flinkere til å anmelde. Men fortsatt tror jeg det finnes mørketall på de mindre alvorlige sakene. Mange politifolk finner seg i altfor mye når de er ute på jobb, sier Johannessen.

Han tror også en uheldig samfunnsutvikling ligger bak økningen.

— Det er helt åpenbart at respekten for autoriteter er blitt mindre, og terskelen for å ty til vold er lavere, sier forbundslederen.

Krever mer opplæring

Han berømmer politiledelsen for arbeidet med å forebygge vold mot politifolk, og riksadvokaten for å ha gått inn for hevet straffenivå.

— Den viktigste faktoren for å få ned dette tallet i dag, er å se på hvor mange politifolk vi sender ut på hvert enkelt oppdrag. Mange oppgaver løses i dag av for få politifolk, og da øker voldsrisikoen, mener Johannessen.

Han vil ikke kreve at det alltid er to personer med når politiet utfører forvaltningsoppgaver, slik Hogne Skjervheim gjorde da han ble utsatt for vold.

— Men mange steder er det sivilt ansatte som gjør disse jobbene, uten noen form for sikkerhetsopplæring eller beskyttelsesutstyr. Vi har krevd at disse må få god nok opplæring. I tillegg må risikovurdering før slike jobber settes bedre i system, sier Johannessen.

I Hordaland politidistrikt er det allerede vedtatt at sivilt ansatte skal få denne type opplæring.