Tallet på eneulykker økte med 10 prosent det siste året til 75.658, ifølge Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

Sammenlignet med 2005 er økningen på hele 63 prosent, viser statistikken, som omfatter uhell og ulykker med materielle skader. Ofte er dette utforkjøringer som skjer i stor fart.

Sogn og Fjordane øker mest

Verst er det på Vestlandet. I Sogn og Fjordane økte tallet på eneulykker med 38 prosent det siste året, mens økningen var 27 prosent i Møre og Romsdal. Samtidig var det nedgang i Troms og Finnmark.

Samtidig opplyser Statens vegvesen at antall skadete i utforkjøringer har gått nedover de siste årene. Tallet var 1,3 skadde per ulykke i 2007, mot 1,22 i fjor.

— Det går jevnt nedover, sier Hans Olav Hellesøe ved trafikksikkerhetsseksjonen i Statens vegvesen til bt.no.

Så langt i år har 68 mennesker mistet livet og 230 mennesker er blitt hardt skadd på norske veier. Dette er seks flere omkomne og omtrent like mange hardt skadde som i samme periode i 2011, viser foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

— Sommeren er høysesong for alvorlige trafikkulykker med mange drepte og skadde. Hold fartsgrensen og vær uthvilt når du kjører, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i FNO.

Ofrene brukte ikke belte

46 prosent av de som omkom i bil i 2010 brukte ikke bilbelte, viser en dybdeundersøkelse fra Statens Vegvesen.

-Tallene bekymrer oss. Hvis alle brukte bilbelte, kunne om lag 30 liv ha vært spart hvert eneste år, sier Neverdal i FNO.

Trafikktips? Send MMS/SMS til 2211, eller skriv e-post