Tall fra Bergen Kommunale Kraftselskap (BKK) viser en reduksjon på 15 megawatt i energiuttak under kampanjen Earth Hour, hvor det oppfordres til å slokke alle lys.

Det tilsvarer energien fra 375.000 lyspærer på 40 watt.

— Dette viser at en del kunder responderer på kampanjen og tar klimatrusselen på alvor. Det er bra, sier Øystein Økland, kommunikasjonsrådgiver i BKK.

Samme som i fjor

Før kampanjen startet klokken halv ni, var det totale energiuttaket i Bergen og omegnskommunene på 820 megawatt.

I den kommende timen var snittet på 805 megawatt.

Det er omtrent den samme reduksjonen som i fjor, og tilsvarer en reduksjon av strømforbruket på to prosent.

— Det kan tenkes at en del er på påskeferie, og at utslaget kunne vært større dersom det ikke var tilfellet, sier Økland.

Lyste opp

Like før klokken ni lørdag kveld, midt under kampanjen, lyste det fra samtlige vinduer utenom i toppetasjen til Valkendorfs gate 6, hvor blant annet Vinmonopolet holder til. Bygget eies av det statlige selskapet Entra Eiendom.

— Vi er med på kampanjen. Vi har kommunisert med WWF, og de har bedt om at noen markante bygg i porteføljen fra hele landet skulle være med. I Bergen har vi plukket ut Nonnesetergaten 4, sier regiondirektør i Entra Eiendom, Jorunn Nerheim.

Nerheim begrunner lysflommen fra Valkendorfs gate 6 lørdag kveld med rehabiliteringsarbeidet i bygget som pågår.

— Bygget er under ombygging, rehabilitering og innflytting. Bygget skal ha bevegelsesdetektorer som gjør at lyset slokkes når folk forlater rommet, og tidsstyring i fellesarealene slik at lyset slås av ved spesielle tider. I arealene som ikke er sluttført, er nok ikke dette systemet på plass.

— Er lyset på hele tiden frem til bygget er ferdig?

— Nei. I de arealene hvor systemet er tatt i bruk, er det bevegelsesdetektorer. Om det var lys der, var det folk der. Eller må det slukkes manuelt. Når det var lys, kan det være at det ikke var gjort, og beklager det.

Flere kommuner med

Antall kommuner på Vestlandet som er med på kampanjen har økt. I år er 11 av 33 hordalandskommuner med, mot 7 i fjor. I Sogn og Fjordane er det kun 5 av 26 kommuner som er påmeldt, mot 3 i fjor.

Earth Hour er en verdensomspennende symbolsk markering der folk over hele verden blir oppfordret til å slokke lyset en time for klimaet.

Var du med på kampanjen? Fortell her!

LYSFLOM: Slik så det ut i Valkendorfsgate 6 rundt klokken ni lørdag kveld.
silje Katrine Robinson