I tillegg til en kraftig økning i antall arbeidsledige, innebar konkursen i januar en betydelig redusert skatteinntekt fra hjørnesteinsbedriften Fundo Wheels og dens ansatte for Høyanger kommune i Sogn og Fjordane.

– Målet er at disse midlene skal avhjelpe den vanskelige situasjonen for kommuneøkonomien og samtidig bidra til å skape nye arbeidsplasser i kommunen, sier kommunal— og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp).

Omstillingsmidler på rundt 30 millioner kroner kommer over revidert statsbudsjett i mai, mens de 7 millioner kronene i ekstraordinære skjønnsmidler kommer allerede nå, ifølge departementet.

oddleiv apneseth