— Det stemmer. Vi har ikke noe leksehjelptilbud på Damsgård skole nå, sier rektor Terje Storesund.

For at det trengs et tilbud om leksehjelp ved Damsgård skole, er rektoren klar på.

— Det er et klart behov. Det er min vurdering, sier Storesund.

Viktig og populært, men ikke lenger tilgjengelig. Det har Bergen kommune og oppvekstetaten sørget for.

Antall skoler som driver egen leksehjelpordning har økt kraftig de siste par årene. I 2007 mottok 41 skoler midler til leksehjelp. I tillegg ble det gitt støtte til organisasjoner som Røde Kors, som samarbeidet om leksehjelp ved åtte skoler. Ved tildelingen for 2008 var tallet på skoler som søkte og mottok midler til leksehjelp steget til 73.

Søkte ikke

Røde Kors søkte om midler til leksehjelp ved åtte skoler. Seks av disse skolene fikk tildelt egne midler. Paradis og Damsgård skole hadde imidlertid ikke søkt om egne midler, fordi de ønsket og trodde at samarbeidet med Røde Kors kunne videreføres.

— Vi oppfattet det slik at vi ikke trengte å søke om penger. Vi hadde jo en ordning som fungerte og som vi var fornøyde med, sier Terje Storesund.

Da Røde Kors fikk meldingen om at de ikke ville få tildelt midler til leksehjelp dette skoleåret, tilbød de seg likevel å drive videre ut kalenderåret for elevene ved Damsgård og Paradis skole. Nå skriver vi 2009, og ved Damsgård står skolens drøyt 360 elever uten tilbud om leksehjelp.

Byråden: - De kan starte på mandag

Arbeiderpartiet ber byråden rydde opp umiddelbart. Skolebyråden svarer med å love penger. - Start leksehjelpen på mandag, sier han.

  • At en skole som Damsgård står uten leksehjelp er meget uheldig. Det er mange barn med foreldre uten norskkunnskaper. De kan ikke hjelpe barna med leksene, sier Abdelmajid Jerad (Ap), bystyrerepresentant og medlem i oppvekstkomiteen.

Rektor på Damsgård skole, Terje Storesund, mener Bergen kommune burde vært klar over situasjonen.

— Det var noe alle visste. Det har vært klart at ordningen med Røde Kors skulle sluttføres til nyttår, sier Terje Storesund.

  • De skal få penger til leksehjelp. Det skal de. Det blir for dumt at formaliteter stopper et slikt tilbud, sier Tomas Moltu.
  • Både Damsgård og Paradis må bare gå i gang. Tildeling skal de få. De kan starte med leksehjelp på mandag hvis de vil det. Dette skal vi fikse. Men de må sende søknad.
GA, TOK OG GIR IGJEN: Skolebyråd Tomas Moltu var en populær mann da han i fjor høst troppet opp på Damsgård skole og lovet penger til oppussing. Da hadde han allerede fjernet støtten til skolens leksehjelp. Nå lover han å rydde opp.
BERGENS TIDENDE