Årsaken var mangel på ledige fengselsceller.

Til nå har 14 av 23 lensmannskontorer i Hordaland politidistrikt brukt en million kroner på transport av fanger som skal varetektsfengsles.

For hele distriktet kan reiseutgiftene komme opp i to millioner kroner i 2001. I tillegg kommer lønn, overtid og diett, skriver Haugesunds Avis.

Reisekostnadene økes ved at fangene må hentes tilbake når de skal framstilles for videre varetekt. Halvparten av varetektsfangene fra Hordaland har fått en celle utenfor fylket.

-I dag har vi egentlig ikke ressurser til å rykke ut på noe, men vi lar ikke være å gjøre det likevel, sier lensmann Jan Ludvig Fosse ved Kvinnherad lensmannskontor til avisen.

Den siste varetektsfangen fra lensmannskontoret ble sendt til Ålesund. Fosse understreker at mangel på varetektsceller er et problem i store deler av landet.

(NTB)