Mannen har et rusproblem og er svært interessert i biler. 2. mai 2013 gjentok historien seg. Den 35 år gamle mannen kjørte en Volvo mens han var ruset. Villmannsferden gikk fra Melkeplassen til Fyllingsdalen mot sentrum.

— I 100 km/t

Politiet la seg på hjul. Ifølge dommen fra Bergen tingrett kjørte han i 100 km/t gjennom et boligområde før han krasjet i Fjøsangerveien sør for Danmarks plass.

«Han fremstår som farlig fordi han har et omfattende narkotikaproblem kombinert med en stor interesse for biler», het det i dommen fra tingretten som dømte ham til fengsel i 8 måneder.

Altfor lavt, mente lagmannsretten og doblet straffen.

«Den eneste årsaken til at tiltalte stoppet sin ville ferd, var at han frontkolliderte med en annen bil, med personskade på seg selv og betydelige materielle skader», het det i dommen fra lagmannsretten.

En lengre fengselsstraff fremstår som eneste mulighet til å hindre at 35-åringen skader eller tar livet av andre mennesker ved bruk av motorvogn, mente lagmannsretten.

Stanset i Høyesterett

Mannen anket straffeutmålingen til Høyesterett, men landets øverste domstol bestemte i januar at anken ikke fremmes.

— Det er Høyesteretts privilegium, men jeg mener domstolen burde tatt stilling til straffeutmålingen ettersom det var såpass stor avstand mellom tingretten og lagmannsretten, sier Arild Dyngeland, forsvarer for mannen.

— Vi er fornøyd med at Høyesterett forkastet anken, det betyr at domstolen legger til grunn at en kjøring som setter så mange andre menneskers liv i fare møtes med en lengre ubetinget fengselsstraff, sier politiadvokat Inger-Lise Høyland.

Ny rettssak

Torsdag må 35-åringen nok en gang svare for bilkjøring i påvirket tilstand. Nå er han blant annet tiltalt for å ha kjørt ruset på Nygårdshøyden 7. november i fjor.

Dagen før var han sluppet ut av fengsel for kjøringen 2. mai i påvente av at lagmannsretten skulle behandle anken.

— Han ble pågrepet sovende bak rattet i en bil på Nygårdshøyden. Politiet ser naturlig nok alvorlig på at han kjøper seg en bil og kjører på nytt i ruset tilstand samme dagen som han blir løslatt. Han har sittet i varetekt på grunn av gjentagelsesfare frem til nå. Det nye forholdet underbygger vårt syn om at han fysisk må hindres fra å ha muligheten til å sette seg bak rattet på en bil, og at måten å gjøre dette på er å gi ham en lengre ubetinget fengselsstraff, sier politiadvokat Inger-Lise Høyland.

— Hvorvidt han kjøpte bilen før han ble pågrepet, vil bli tema i retten, parerer Arild Dyngeland.

Høyland forventer at straffenivået for de alvorligste tilfellene av ruskjøring skjerpes etter at Høyesterett lot lagmannsrettens dom bli stående.

STORUTRYKNING: Minst elleve politibiler og to ambulanser deltok i operasjonen ved Danmarks plass 2. mai 2013.
2211-tipser
image.jpeg
2211-tipser