Kommunal avdeling for Miljø og byutvikling har kontrollert den branntekniske standarden i bykjernen. Resultatet er like skremmende som det er oppsiktsvekkende.

Totalt 3433 leiligheter har ikke tilfredsstillende brannteknisk standard. Og det er bare i de eldste bygårdene. Vesentlig understandard

Vesentlig understand

Bergens Tidende har fått tilgang til rapporten. Den tar for seg leiligheter i bygårder med mer enn tre etasjer bygget før 1940.

Eneboliger og mindre hybelhus er ikke tatt med. Det gjelder blant annet store deler av bebyggelsen på Nordnes og i Sandviken.

  • Rapporten konkluderer med at 2025 leiligheter i bykjernen og sentrumsnære områder har vesentlig understand i forhold til brannsikkerhet. Det utgjør 22 prosent av leilighetene i undersøkelsen.
  • Ytterligere 1408 leiligheter blir også regnet som for dårlige. De har understandard i forhold det akseptable. Det utgjør 11 prosent av leilighetene i denne kategorien.
  • Kun 63 prosent av leilighetene blir regnet som tilfredsstillende.

Mangler rømningsveier

Konklusjonen er at både kommunen og huseiere må grave dypt i lommeboken hvis målsetning er full brannsikring.

Hvis en leilighet har vesentlig understandard betyr det at det kreves utbedringer på over 130.000 kroner før brannsikringen er tilfredsstillende.

I undersøkelsen har kommunen blant annet vurdert om leiligheter har tilfredsstillende rømningsveier og trapperom. Det er også blitt vurdert om boligene har brannsikre dører, og brannsikre overflater mot tak og vegger.

I tillegg har man kontrollert elektriske anlegg. Gamle og underdimensjonerte anlegg er vurdert som en del av understandarden. I rapporten heter det at det er feil på 75 prosent av de elektriske anleggene i Bergen. På landsbasis er tallet 43 prosent

Fjellsiden bra

Enkelte områder av sentrum er ifølge undersøkelsen vesentlig dårligere stilt enn andre. Verst er det i området der studenter og hybelhus er i flertall.

  • Nedre Nygård kommer dårlig ut. Her har 58 prosent av leilighetene vesentlig understandard.
  • Også på Nygårdshøyden står det dårlig til. Nesten halvparten av boligene har vesentlig understandard.
  • Aller verst er det i Vågsbunnen. 67 prosent av alle leiligheter er i dårlig stand.

Et av de områdene som kommer best ut er Fjellsiden. I den sørlige delen blir 95 prosent av boligene karakterisert som tilfredsstillende.

BRANNFELLE: Kristine Helland er en av svært mange bergensere som bor i brannfeller.
FOTO: KNUT STRAND