Fondet skal gi oppstartskapital til forskere med gode prosjekter og forskningsresultat som kan utvikles kommersielt. I en veldig tidlig fase er det ofte svært vanskelig å få reist tilstrekkelig med kapital, fordi risikoen er stor. Innen drøyt fire år, regner Brisinga i Bergen å ha investert imellom 30 og 40 bedrifter.

Styreleder i Bergen Næringsråd, Egil Herman Sjursen uttrykker stor glede over vedtaket.

– For alle i Bergen som har arbeidet hardt for dette, er dette en gledens dag. Med disse midlene, og ikke minst med midler fra andre fond i universitets— og forskningsmiljøet i Bergen, står regionen nå meget godt rustet til videre vekst, sier Sjursen.

Sjursen sitter for øvrig i styret for Sarsia Innovation. Brisinga er en avlegger av dette selskapet.

Såkornfondet i Bergen er et av fire fond plassert i henholdsvis Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. Staten stiller med halvparten av kapitalen i fondet, den andre halvparten er skaffet til veie fra lokale og nasjonale investorer. I Bergen var både institusjoner og industrielle investorer tidlige ute med kapital.

– Det sier seg selv at jeg er takknemlig og glad for at det i vår landsdel finnes bedrifter, investorer og institusjonelle foretak, som ser både det viktige og det mulige i å få nye arbeidsplasser i broen fra forskning til faktura, sier styreleder i Sarsia Innovation, Jan Einar Greve.