Kontrollen varte i to timer, og politiet konsentrerte seg om kjøring på rødt lys, ulovlig bruk av mobiltelefon og manglende bruk av sikkerhetsbelte.

– Resultatet er rett og slett nedslående, sier politioverbetjent Jan Gunnar Bøe ved trafikkseksjonen ved Bergen sentrum politistasjon.

Seks bilførere ble tatt for å ha kjørt på rødt lys i krysset Fjøsangerveien-Strømgaten. Dette er ett av de kryssene i Bergen hvor det syndes mest på rødt lys. Politiet hadde plassert en sivil politibil med videokamera i krysset. Noen av de som ble stanset protesterte, men spaknet da de fikk se videobevisene.

– Vi lot flere tvilstilfeller passere, sier politibetjent Jan Petter Selle.

Kjøring på rødt lys koster 5.200 kroner pluss to prikker i førerkortet.

Femten bilførere fikk 1300 kroner i forelegg for ulovlig bruk av mobiltelefon, mens tolv bilførere eller passasjerer fikk gebyr på 750 kroner for ikke å ha hatt på seg sikkerhetsbelte.

Politiet lot være å skrive ut forelegg til bilførere som kjørte ulovlig i det forholdsvis nye kollektivfeltet i Strømgaten.

– Vi nøyde oss med å vinke de over i rett felt, men snart kommer vi også til å slå ned på dem som ennå ikke har fått med seg at det høyre feltet er forbeholdt busser og drosjer, sier politibetjent Atle Heradstveit, som ledet kontrollen.