Fartskontrollen ble avholdt på E 39 ved Troldhaugen fra klokken 09.30 til 12.30. Fangsten ble stor: Hele 33 bilførere ble tatt for fartsovertredelser.

-Det er bare et tidsspørsmål før det skjer en alvorlig trafikkulykke i Fritz c. Riebers vei. Det har ikke vært noen dødsulykker på denne veien etter at den ble firefelts vei, men nå frykter jeg det snart skjer, sier leder for trafikkavsnittet i Hordaland politidistrikt Arvid Ask til bt.no.

Drar farten med seg

Ask sier at bilistene drar fartsnivået de har i Fritz c. Riebers vei med seg i begge retninger.

— Kjører en bilist i 95 km/t i 80-sonen, kjører han også ofte videre i 80 km/t i 60-sonen ved lagunen eller nedover Fjøsangerveien.

Råkjøringsveien i Bergen

Strekningen Fjøsangerveien, via Fritz c. Riebers vei og opp til Troldhaugtunnelen, er den strekningen i Bergen, politiet tar inn mest penger i fartskontroller. Her har politiet også hyppige kontroller.

I fartskontroll i går kveld ble 33 bilførere bøtelagt i Fritz Riebers vei. To mistet førerkortet.

En 57 år gammel mann ble tatt i 123 km/t i en Toyota, mens en 39 år gammel mann fra Fana ble tatt i sin Opel i 133 km/t, opplyser Ask.

— Dette er litt uvanlig. Selv om det er alle typer mennesker som blir tatt i fartskontroller, er det mest unge menn i raske biler som BMW, Golf GTI og Mercedes som kjører ekstremt. Vi ser også en tendens til kvinner kjører raskere. Voksne mannfolk som de som mistet førerkortet i går, burde vite bedre, mener Ask.

Geriljataktikk

For kort tid siden hadde politiet fartskontroll på motorveien fra Åsane fra klokken 05.00 om morgenen. Flere ble tatt og overrasket over tidspunktet for kontrollen.

— Vi prøver å være uforutsigbare med når vi har kontroller. Geriljataktikken ser ut til å virke. Tidlig på morgenen er vi ofte i skoleområder, men ellers prøver vi å slå overraskende til. Når vi har kontroller på uvanlige steder og tider, ser vi også at vi mellom annet tar flere drosjer. I alle fall før de får varslet hverandre.

— Hvordan ser du på fartskontrollvarslingen SMS?

— En kan se det på to måter. Det at mange blir varslet om kontroller kan virke forebyggende, ved at de ser at det er mange kontroller og kjører saktere . Problemet oppstår dersom varslingene fører til at våre kontroller blir ineffektive. Vi velger å håpe at det virker forebyggende, sier Arvid Ask til bt.no.

FRYKTER ALVORLIGE ULYKKER:>-Det er bare et tidsspørsmål før det skjer en alvorlig trafikkulykke i Fritz c. Riebers vei, tror politiavdelingssjefen Arvid Ask.
Arkivfoto: Arne Nilsen