— Tre personer har til nå fått fire prikker hver for å ha kjørt på rødt lys og for fartsoverskridelse i Bergen i januar. På den åttende prikken blir førerkortet beslaglagt, sier politioverbetjent Bjørn O. Johnsen i Trafikk- og forseelses seksjonen under Bergen sentrum Politistasjon, til bt.no.

Til sammen har politiet i Bergen delt ut 322 prikker til bilførere i Bergen i januar.

— Vi håper at de som har fått noen prikker skal se det røde lyset blinke fremfor seg, og at prikkbelastningen dermed skal være forebyggende, sier Johnsen.