GUNNAR WIEDERSTRØM

6. august i år gikk det hittil siste pålegget ut til 32 huseiere i området rundt drikkevannet om å koble fra septiktankene. Allerede i 1991 kom de foreløpige kravene fra daværende Statens Institutt for Folkehelse om å rydde opp i kloakkforholdene. Det var et absolutt krav for å godkjenne Jordalsvatnet som drikkevannskilde. Her heter det:

— Vi mener alt

«Alt avløp, kloakk og spillvann fra bebyggelse skal føres ut av nedbørsfeltet. Unntak kan gjelde for spredt bebyggelse i den østlige delen av nedbørsfeltet ...»

Og hvordan skal så dette kravet oppfattes? Truls Krogh i det som nå heter Nasjonalt folkehelseinstitutt er glassklar:

— Det er helt utenkelig at ikke noen av dem som er ansvarlige i vann- og avløpsseksjonen i kommunen ikke er klar over at når vi bruker begreper «alt», så mener vi virkelig «alt», ikke bare at vannverket skal gjøre et forsøk på å få det meste ut fra nedbørsfeltet.

Betingelsene om å føre alt avløp ut av området ble gjentatt i de endelige betingelsene gitt i 1992. Siden har både fylkesmannen og bystyret gjentatt disse betingelsene, men ennå er ikke kommunen i mål.

— Vi går i disse dager ut med endelig pålegg til hver enkelt av beboerne som ikke har koblet fra septiktanken sin, sier seksjonssjef Ivar Kalland i vann- og avløpsseksjonen.

Stadige pålegg

Det er ikke første gang beboerne i dette området har fått et slikt pålegg. Første pålegg kom i 1999. Så kom det et nytt i 2000, en purring i 2002, en ny purring i juni 2004 før det endelige pålegget kom i august i år.

Kalland vedgår at det har tatt lang tid å rydde opp i forurensingen av drikkevannet.

— Septiktankene er koblet til kloakkledning. Det er bare at mange av disse tankene og de private kloakkrørene lekker og neppe tilfredsstiller de kravene som er satt om at alt skal ledes ut av området, sier Kalland.

Kloakken bekymrer likevel ikke Kalland mest. Innerst i Jordalen representerer landbruket en langt større utfordring. Her har også beboerne sluppet unna kravet om påkobling til den offentlige kloakken.