TORSTEIN STANGENES

— Enten må barnehagene senke prisen, eller så må de få tillatelse fra foreldrerådet. Foreldrene skal ikke betale mer enn 2750 kroner fra 1. mai hvis de ikke har godkjent det, sier Marianne Svege, rådgiver på Fylkesmannens utdanningsavdeling.

Hun har mottatt klagesaker fra foreldre som reagerer på at de må betale mer enn det Stortinget har bestemt.

Kan miste tilskudd

En spørrerunde hennes avdeling har foretatt viser at 32 av 99 private barnehager tar for høy pris. Av de 32 har 16 barnehager opplyst at de har fått tillatelse fra foreldrene til å overskride maksprisen. Ikke alle private barnehager er spurt, men utvalget skal være representativt.

— Har Fylkesmannen noe ris bak speilet overfor barnehager som tar for høy pris?

— Hvis de fortsetter med det over lang tid må vi ut på tilsyn og se hvordan de driver. Det kan få konsekvenser for tilskuddet de får, sier Svege.

Bergen kommune skal finansiere innføringen av maksimalpris i de private barnehagene gjennom statlige midler. Men kommunen har ennå ikke regnet ut hvor mye de private barnehagene skal få i tilskudd for å senke prisen ned til makspris. Mange barnehager oppgir det som grunn til at de ikke har senket prisen.

Ikke nok med orientering

— Jeg har forståelse for at ikke kommunen har hatt nok tid til å regne ut det nye tilskuddet, men vi må forholde oss til at det er vedtatt makspris, sier Svege.

Hun tror mange foreldreråd ville godkjent høyere betaling enn makspris i en periode hvis alternativet var at barnehagen ble stengt. Men det kreves et vedtak, det er ikke nok at barnehagen sender en orientering om at den krever høyere pris enn Stortinget har vedtatt.

Inntil barnehagene har fått nødvendig godkjennelse, drives de ulovlig.