Trafikken ble kontrollert ved Esso-stasjonen i Fanavegen og i Fjøsangerveien.

I Fana ble 24 bilførere tatt. Fartsgrensen på stedet er 50 km/t og høyeste hastighet ble målt til 74 km/t. I Fjøsangerveien ble åtte bilførere tatt og en fikk beslaglagt førerkortet. Høyeste hastighet ble målt til 100 km/t, mens fartsgrensen er 60 km/t.

Avdelingssjef ved Hordaland politidistrikts trafikkavsnitt, Arvid Ask, sier at en stor andel bilførere holder for høy fart, spesielt tatt i betraktning av det vekslende føret på vinterveiene.

Politiet vil derfor prioritere fartskontroller i tiden fremover.