• Elektriske anlegg som ikke holder mål.
  • Toaletter og dusj i kjellere.
  • Elendig sanitær standard i de leilighetene som har bad og dusj.
  • Sjokkerende dårlig brannsikkerhet.

Like ille som Oslo

Etter snart to tiår med byfornying i Bergen sentrum trodde Erik Fersum at forholdene var langt bedre enn det undersøkelsen har avdekket. Han har ledet det kommunale arbeidet med byfornying de siste ti årene, og har hatt hovedansvaret for undersøkelsen.

— På flere områder er tilstanden like ille i Bergen som i Oslo. Det gjelder både for det sanitære, for de elektriske anlegg og i forhold til branntrygghet, sier Fersum.

Mangler bad

Undersøkelsen viser at:

  • Drøye 2000 leiligheter har svært dårlige toalett og bad, eller mangler toalett og bad.
  • Ca. 3000 leiligheter har understandard eller vesentlig understandard når det gjelder branntrygghet.
  • Nærmere 1900 leiligheter har en standard på det elektriske anlegget som er under det akseptable.
  • I overkant av 1750 leiligheter har en bygningsteknisk standard som er under akseptabel standard.

Håper på penger

Fersum legger ikke skjul på at undersøkelsen ble gjort for å kunne dokumentere overfor departementet hvordan forholdene i Bergen var. Håpet er at Bergen skal få en pen slump av den potten som er satt av til byfornying neste år.

Undersøkelsen ble gjort i fjor vinter, og tar utgangspunkt i 101 tilfeldig valgte bygårder i Sandviken, sentrum og på Løvstakksiden. Undersøkelsen representerer 1834 bygninger oppført før 1940 i disse områdene. I disse bygningene er det 9161 leiligheter.

Undersøkelsen viser at 3180 leiligheter har understandard eller vesentlig understandard på en eller flere av de fire områdene. Forholdene er verst på Nygårdshøyden og Nedre Nygård. Nærmere to tredeler av leilighetene her har understandard eller vesentlig understandard på en eller flere av de fire undersøkte områdene.