Laksevåg lensmannskontor hadde sammen med Biltilsynet en kontroll i Fyllingsdalen natt til søndag. 275 biler ble kontrollert, og ingen av bilistene kjørte med promille. Flere fikk anmerkninger for tekniske mangler på bilene. Søndag formiddag ble 40 bilførere kontrollert av politiet i Bjørgeveien. Ingen blåste rødt.