Og flere skal det bli, for kontrollene fortsetter. Bare i går ble minst 20 huseiere i sentrum tatt på fersken med skøytebanefortau. De kan vente seg et gebyr på 500 kroner i posten med det første.

God effekt

Samferdselsdirektør Ove Foldnes i Bergen kommune sier at inspeksjonsrundene og trusselen om gebyrer har hatt god effekt.

— Det ser ut som dette fungerer som det skal. Folk som først har fått et gebyr, lærer en lekse. De skjønner at det er alvor, og velger å skjerpe seg. Neste gang vi kommer på inspeksjon, er gjerne fortauene deres upåklagelige. Det er sjelden vi blir nødt til å ilegge gebyr to ganger til samme huseier, sier Foldnes.

90 på to dager

I den siste kuldeperioden i månedsskiftet november/desember var «fortauspolitiet» i Bergen ute for første gang. I løpet av en ukes tid ble det ilagt hele 220 gebyrer. De siste dagene har fortaussjekkerne på nytt vært på farten. Mandag ble det ilagt 70 gebyrer, og frem til lunsjtider i går var ytterligere 20 huseiere tatt på fersken. Så langt i vinter har i alt 310 huseiere måttet punge ut med 500 kroner hver.

Artikkelen fortsetter under videoen.

Fant mange «syndere»

En av fortausinspektørene, Kjell Karlsen, var på farten i hele går. Da vi traff ham i Kong Oscars gate hadde han allerede vært i Kalfaret og i Haugeveien og funnet mange «syndere» på sin ferd.

— Jo da, det er mye stygge fortauer å se, spesielt på en dag som denne. Noen steder er det rett og slett ikke mulig å fote seg, sier han.

Hans jobb er utelukkende å dokumentere. Han tar bilder av islagte fortau og tilhørende hus og husnummer. Deretter blir bildematerialet gjennomgått og huseieren sporet opp. Før dagen i går var omme, regnet han med å ha minst førti-femti bilder i arkivet sitt.

Takknemlig jobb

Det er en takknemlig jobb han har. Folk applauderer nærmest når han kommer.

  • Vi får utrolig mange positive tilbakemeldinger fra publikum når vi er ute og jobber på denne måten, sier Karlsen.
  • Folk synes det er flott at det endelig blir slått ned på dette, sier han.

Forholdene på morgenkvisten i går var spesielt ille, etter at overraskende mildvær og regn hadde vasket bort det som måtte ha vært av salt og strøsand, og etterlatt fortauene som speilglatte isflater.

Forsøksbyer

Bergen, Trondheim og Oslo er forsøkskommuner når det gjelder å bøtelegge huseiere for manglende strøing og vedlikehold av fortau vinterstid. Ordningen ble innført i fjor, men det er først i vinter det er blitt skikkelig sving på kontrollene.

Hittil har inspeksjonene stort sett vært begrenset til private huseiere, selv om det også har vært ilagt gebyrer til eiere av offentlige bygg.

  • Jo da, vi har gitt bøter til oss selv også, dersom noen skulle lure på det, sier Foldnes.

— Kommunale bygg er langt fra unntatt for strøplikten. I neste omgang er det planen at vi skal ta mer systematisk for oss store offentlige bygg som universitetets anlegg og kommunale og fylkeskommunale bygg.

Og den sjansen kommer nok snart. I løpet av gårsdagen ble mye av den forhatte isen vasket bort fra fortauene i sentrumsgatene. Men i dag er det etter alt å dømme på an igjen med nye kuldegrader og kanskje mer snø. Hva synes du om at huseiere må betale for glatte fortau?

Rune Nielsen
Rune Nielsen