Arne Colliander

— Særdeles nedslående, er konklusjonen til avdelingssjef Arvid Ask ved trafikkavsnittet i Bergen politidistrikt.

Radarkontrollen ble avholdt på Steinsvikvegen, i en 50-sone 150 meter nord for Rå ungdomsskole 77 km/t i 50-sone

En 48 år gammel kvinnelig bilist holdt den høyeste hastigheten. Radaren målte farten hennes til 77 km/t. Dermed røk førerkortet hennes. Grensen for beslag går ved 75 km/t i 50-sone. En annen kvinnelig bilfører ble tatt med en hastighet hårfint under denne grensen. Hun var en hårsbredd fra å bli fortgjenger den nærmeste tiden.

— Vanligvis er det menn som kjører fortest, men det er en tendens at også kvinnelige bilister er begynt å tråkke for hardt på gasspedalen, sier politiavdelingssjef Ask.

De andre 30 bilførerne som ble tatt, fikk alle forenklede forelegg.

Flere slapp unna - Enda flere kjørte for fort på denne strekningen, men vi hadde ikke kapasitet til å ta alle fartssynderne, sier Arvid Ask.

Politiet har lenge hatt en mistanke om at det kjøres for fort i Steinsvikvegen.

— Veien har fått bedre standard, og det frister åpenbart til høyere fart. Torsdagens nedslående kontroll viser at det er behov for at vi er på plass med radar eller laser oftere enn før på denne strekningen, sier Arvid Ask.

Han viser videre til at det ikke bare er ungdomsskoleelever som ferdes på denne strekningen.

— Langs denne veien går også en rekke førsteklassinger. Skolebarn er spesielt utsatt når veien skal krysses, sier Ask, og ber bilistene ta hensyn både her og langs andre veier skolebarn ferdes.