TOR KRISTIANSENtor.kristiansen@bt.no

– Jo lenger aktiv skolevei elevene har, jo bedre helse har de. Skoleskysser er derimot svært uheldig for barns helse. Den svekker barna og går imot skolens formålsparagraf om å utvikle barna kroppslig, sier fysioterapeut Astrid Noreng Sjølie i Rendalen til Bergens Tidende.

Økende antall Et økende antall barn, 93.000 i alt, kjører i dag skolebuss til og fra landets barne— og ungdomsskoler. 30.000 av dem sitter daglig på bussen mer enn en time til og fra skolen. Fra flere hold advares det nå mot utviklingen.

– Vi er urolige ut fra to forhold: Skoleskyss stjeler fritiden fra barna. Når skyssen også svekker barna og fører til dårligere helse, gjør det oss engstelige, sier barneombud Trond Waage.

Fysioterapeut Astrid Noreng Sjølie, som har bodd flere år i Bergen, har fulgt 36 elever i Rendalen og 52 elever fra Hanstad i Elverum kommune.

Elevene i Rendalen brukte i gjennomsnitt 50 minutter på bussturen til og fra skolen, mens elevene i Elverum syklet eller gikk til skolen. Inngående målinger viste at elevene i Rendalen fikk redusert ryggstyrke, mindre bevegelighet i hoften og dårligere balanse.

I en doktorgradsstudie har hun sett nærmere på dette og i første omgang publisert sine funn om dårligere balanse og hoftebevegelighet.

Svikter barna – Svekket helse fører i neste omgang til at flere unge uføretrygdes, noe vi ser tendens til. Økt tid foran tv og datamaskin virker også inn. Barn kan ikke sendes langs smale, farlige veier. Flere gang- og sykkelstier må bygges, understreker Astrid Noreng Sjølie. Hun advarer mot å legge ned skoler. De små skolene bør heller bevares for å gi barn og unge muligheten til å gå til og fra skolen.

– Barna sviktes når en kommune legger ned en skole og skysser barna til andre skoler. De nye funn samsvarer med andre undersøkelser som viser at elever med lang skoleskyss har dårligere fysisk form og dårligere kondisjon, sier Torodd Fagerheim fra Fjaler, rådgiver i Landslaget for udelte og fådelte skoler.