— Støyen er verst på soverommet, jeg må ha propper i ørene for å sove. Enten vi er ute eller inne er trafikkstøyen der hele tiden. Det er ikke sånn at vi har problemer med å føre en samtale, men det er irriterende, sier Vigdis Berg.

Sammen med ektemannen Arne Nyborg bor hun i et hus i Helleveien kloss opp til E39 i Sandviken. Trafikkstøyen er målt til å være over tillat grense innendørs, og ekteparet venter derfor på at Vegvesenet skal bytte deler av taket og ytterveggene deres.

— Vi har selv satt inn lydisolerende vindu på soverommet, men det var bortkastede penger, sier Berg.

- Må være feil

Bt.no omtalte i mai en kartlegging av utendørs trafikkstøy i hele Bergen. Denne viste at 102.414 personer utsettes for trafikkstøy ved huset sitt. Nå har Bergen kommune fått utarbeidet en ny rapport med beregninger av trafikkstøy innendørs. Denne gangen gjelder det bare støy fra kommunale veier.

Ifølge de nye beregningene er det totalt 40 bygninger, med 513 personer, som overskrider grensen på 42 dB i gjennomsnitt i løpet av et døgn.

Innendørstøy fra kommunale veier i Bergen:

Boligtype 35-38 dB 39-41 dB Over 42 dB
Enebolig 95 7 8
Enebolig m/hybel 28 5 1
Våningshus 3 - -
Del av tomannsbolig-vertikal 84 6 1
Tomannsbolig, horisontaldelt 25 1 1
Del av rekkeh. m/3-4 boliger 71 16 3
Andre småhus m/3 boliger el fl 37 6 7
Boligblokk på 2 etasjer 12 - -
Boligblokk på 3 og 4 etasjer 61 8 6
Boligblokk på 5 etasj. el. mer 22 2 2
Sam.bygd boligbygg på 2 etasj. 18 5 1
Sam.bygd boligbygg på 3-4 etg. 104 8 9
Sam.bygd boligb. på 5 etg.el.m 15 2 1
Trygdeb.,aldershjem,HVPU-bol. 1 - -
Studenthjem/studentboliger 1 - -
Annen bygning for bofellesskap 3 - -
Annen boligbyg.(sek. reindrift 1 - -
Lekepark 1 - -
Barnehage 3 - -
Barneskole 1 - -
Komb. barne- og ungdomsskole - - -
Videregående skole 1 - -
Annen skolebygning 1 - -
Annet sykehus - 2 -
Totalt antall bygninger 588 68 40
Totalt antall personer 5061 458 513

— Vi tror denne beregningen er feil, og at det faktiske tallet er mye lavere, sier samferdselsdirektør Ove Foldnes i Bergen kommune.

Han viser til at tallet er mye høyere enn ved forrige beregning som ble gjennomført i 2009. Etter å ha gjort faktiske målinger i en del av husene var det den gang ingen bygninger som hadde støynivå over grensen for lovpålagte skjermingstiltak.

- Store konsekvenser

— Det er Vegvesenet som har stått for selve beregningen. De var forsinket i prosessen og vi har derfor ikke tatt tid til å kvalitetssikre tallene før de skulle sendes videre til Fylkesmannen.

I tillegg til noen feil i beregningsgrunnlaget, for eksempel endrede fartsgrenser, mistenker Foldnes at det er en systemfeil i beregningsprogrammet.

— Hvis det er tilfelle kan det få konsekvenser for støyberegninger over hele landet. Jeg har bedt Vegdirektoratet om å sjekke opp i dette.

- Kan gjelde noen hus

Etter sommerferien går kommunen i gang med en revidert støyrapport hvor flere av feilene skal lukes ut.

- Hva mener du er et realistisk tall på hus med for mye støy fra kommunale veier?

— Det gjelder kanskje noen få hus. Da vil vi så raskt som mulig sjekke disse nærmere ved å måle lydnivået i husene. Deretter må vi skaffe budsjettmidler og avtale med huseierne når det passer å gjøre de nødvendige tiltakene hvis målingene er høye nok.

Selv om ingen hus er blitt skjermet for trafikkstøy fra kommunale veier i Bergen de siste årene, er det gjennomført tilsvarende tiltak på grunn av bybaneutbyggingen.

SØVNPROBLEMER: Her suser en hvis lastebil forbi soveromsvinduet til Vigdis Bergog Arne Nyborg.
RUNE STØLÅS