Aksjonen «Aktiv Skolevei» skal fokusere på barns sikkerhet på vei til de skolen. Politiet vil være godt synlige i trafikkbildet i ukene fremover. — Målet er at vi i dag skal ha en politimann ved hver eneste skole med førsteklasse, bilistene skal se oss, sier Arvid Ask, Avdelingssjef ved Trafikkavsnittet i Bergen Politidistrikt. Ask håper at bilistene skal vise mer hensyn enn tidligere år. - I fjor ble 20 bilister tatt på en time i Sandbrekkeveien. Jeg håper vi slipper en slik fangst i år, sier Ask. «Aktiv skolevei» er et samarbeid mellom SEF (Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet), Politiet, Trygg Trafikk og Vegvesenet. Prosjektet har som hovedmål å få flere barn til å bruke skoleveien aktivt.

Her er rådene fra «Aktiv Skolevei»: * Senk farten! * Ha god om morgenen. Mange av de farligste bilistene er foreldre som er for sent ute * Husk at seksåringer har dårlig evne til å se farer i trafikken * Foreldre må lære seksåringene veien til skolen før barna slippes løs på egenhånd