Søknadsfristen for hovedopptaket gikk ut 1. mars, og da hadde kommunen mottatt nesten 5000 søknader om barnehageplass fra høsten 2007. I tillegg var det rundt 2500 som søkte om å bytte barnehage.

Kommunen har nå sendt ut 3000 brev med tilbud om barnehageplasser, samt 4000 brev med avslag.

— I midten av mai regner vi med å ha full oversikt over hvor mange som ikke har fått tildelt barnehageplass. Tallene så langt viser at vi er på god vei mot å nå byrådets mål om 2 300 nye barnehageplasser innen utgangen av 2007, mener byråd for oppvekst, Hans-Carl Tveit.

Av de nye barnehageplassene er det bare 300 som er delt ut i dette opptaket. De neste 2000 plassene blir det mulig å søke på etter hvert som de blir ferdigstilt.

Erfaringsmessig takker også en del nei til plassen de har blitt tilbudt. Dermed er det sjanse for å få plass i suppleringsopptaket.