— Norske myndigheiter bør vurdere i kva for grad dei skal gi stipend og oppfordre ungdom til å studere til lege i utlandet, seier fagdirektør Hans Johan Breidablik i Helse Førde.

296 personar har søkt på 17 ledige stillingar for turnuslegar i helseføretaket.

Søknadsbunken er så stor at dei tilsette må ty til helgar og kveldar for å kome gjennom den.

— Skal vi behandle kvar søkjer skikkeleg, er det ein krevjande prosess. Mange har i stor grad lik utdanning og praksis.

Overproduksjon og sløseri

Fleirtalet av søkjarane er utdanna i utlandet. Sjølv om mange søkjer fleire stader, seier Breidablik at talet illustrerer at det er overproduksjon på legar i dag. Turnusstillingane er berre starten. Etter kvart får ein ei gruppe legar som ikkje kjem seg inn i yrket.

— Etter mitt skjønn er det å sløse med landets mest evnerike ungdom. Mange andre yrke manglar kompetent arbeidskraft.

Han meiner samfunnet ikkje må oppfordre ungdom til å studere medisin i utlandet i den grad dei gjer i dag.

Har ikkje plass til fleire

— Vi veit kor mange legar som trengst og kor lenge dei står i yrkeslivet i snitt. Det er ikkje så vanskeleg å berekne.

Det er tredje gong Helse Førde er med på den ordninga med at turnuslegar søkjer på stillingar i staden for at det er loddtrekning.

Breidablik fryktar mest at myndigheitene vil løyse problemet med å opne for fleire turnusstillingar.

— Vi maktar ikkje å ta inn fleire, og dessutan utsett ein i så fall berre problemet.