— Det er noen som har brutt seg inn på en sommerstengt sengepost. De har først kommet seg inn gjennom et ekspedisjonsvindu, før de har brutt seg inn døren til medisinrommet, sier kommunikasjonsdirektør Mona Høgli i Helse Bergen.

Tyveriet ble oppdaget tirsdag morgen.

— Dette er sterke medikament, og derfor ser vi veldig alvorlig på dette. Du skal vite hva du holder på med når du tar disse medikamentene, sier Høgli.

I tillegg til morfinen er det også tatt noen tabletter.

- Svært bekymringsfullt

Fungerende divisjonsdirektør i Folkehelseinstituttet, Asbjørg Christophersen, sier det er svært bekymringsfullt at så store mengder morfin er på avveie.

— Dette er et såkalt A-preparat, som betyr at det er blant de farligste medikamentene vi har. Det er strenge restriksjoner på bruken av det, sier Christophersen.

Hun sier ampullene er langt farligere enn morfintablettene som også finnes.

— Tablettene suges gradvis opp i kroppen, mens en ved injeksjoner får hele dosen på en gang. Dersom dette blir brukt av noen som ikke kjenner stoffet kan det være dødelig. Det blir vanligvis brukt ved operasjoner og gis til dem som har sterke smerter etter operasjoner. Dersom en har brukt høye doser av morfin i en behandling, må man ofte ha pustehjelp, sier divisjonsdirektøren.

Hun sier morfin kan være et ettertraktet stoff i rusmiljøet.

— Det gir omtrent de samme effektene som heroin. Morfinen vil også være mye renere enn heroinen som er på markedet, så dette er nok et populært medikament i rusmiljøer, sier Christophersen.

Ser alvorlig på saken

  • Det er helt utrolig at noen har klart å bryte seg inn der. Dette er en sengepost som ligger midt i sentralblokken, og der det går mange ansatte forbi hele tiden. I tillegg har vi vektere som går flere runder for dagen, sier Høgli.

Innbruddet skjedde på en sengepost på kirurgisk avdeling. Høgli sier det ikke er aktuelt med ytterligere sikkerhetstiltak.

— Sikkerheten er generelt veldig bra, men det er klart at de ansatte vil bli mer observante etter denne hendelsen, sier Høgli.

Fungerende klinikkdirektør ved kirurgisk avdeling, Steinar Aune, ser også alvorlig på saken.

— Dette er stoffer som vanligvis brukes til smertelindring etter større operasjoner. Også de som har kreftsmerter bruker disse medikamentene.

I tillegg til morfinampullene tok tyvene også med seg noen andre beroligende medikament og smerteplaster.

— Det er kodelås inn til medisinrommet, og sikkerheten er generelt bra. Ekspedisjonsvinduet har nok ikke vært låst, jeg vet ikke om det går an å løse det vinduet heller, sier Aune.