De eldres opprørgeneral i Bergen, Helga Sellevold, kom med følgende hjertesukk over den evige kampen hun leder mot nedskjæringer og nedlegginger.

— Jeg har stått som nå i 13 år, lød det fra megafonen som Jan Blaha løftet mot mengden. - Jeg kan nok ikke stå i 13 år til, sa den aldrende aksjonisten.

Til dette kom følgende kommentar fra Bjørg Wiers, en av de yngre grå pantere.

— Det ser dessverre ut som vi må stå her også om 13 år. Jeg som har litt lengre livshorisont enn Helga har tenkt å gjøre det!

Dagens aksjon hadde flere paroler:

  • Kjøkkenreformen skrinlegges. I følge eldreaksjonistene er det i ferd med å ut-vikle seg til et tapsprosjekt.
  • Forslaget om å nedlegge aldershjem trekkes tilbake. Nedleggelsene setter 119 menneskeliv i fare, sa Helga Sellevold i sin appell.
  • Handlingsplanen for eldre fullføres in-nenfor planperioden. Sykehjemskøene må kortes ned.
  • Ordningen med gult kort fjernes ikke, slik byrådet har foreslått. Gult kort sikrer minstepensjonister gratis medisiner og helsetjenester.

Byrådsleder Anne-Grethe Strøm-Erichsen slapp truende paraplyer denne gangen, slik hun opplevde utenfor bystyret da kjøkkenreformen skulle vedtas. Men byrådslederen måtte tåle buing da hun i sitt svar viste til kommunens vanskelige økonomi. I morgen reiser Strøm-Erichsen og ordfører Kristian Helland på tiggerferd til kommunalminister Erna Solberg.