For de fleste av oss er psykose noe fremmed. For de unge som blir rammet, eller familien deres, er det vanskelig å takle. Men psykose er også en lidelse som kan behandles. Tidlig behandling kan gjøre en stor forskjell for hvordan livet blir videre for den som blir syk. Og forskerne vet i 2013 at det er viktig å få behandling tidlig.

- Du kan leve et godt liv etter en psykoselidelse. Får de unge hjelp i tide kan noen leve resten av livet uten flere psykoser. Noen med terapi og medisiner, andre uten langvarig behandling. Men å komme i gang med behandling før det har gått for lenge er utrolig viktig, sier Else-Marie Løberg, seksjonsleder for Tidlig opp­daging av psykose (TOPS).

Halvparten fikk hjelp

I fjor sommer åpnet lavterskeltilbudet TOPS. I løpet av et drøyt år har 300 ringt inn og vært bekymret for psykose hos et ungt menneske de kjenner. Både foreldre, helsesøstre, fastleger eller den unge selv ringer inn. TOPS har gått bredt ut for å fortelle om sitt tilbud. De har blant annet laget Facebook— kampanjer for å nå flest mulige.

- Å få hjelp tidlig kan bli avgjørende for hvordan det går med de unge resten av livet, sier Rune A. Kroken, sjef ved Avdeling for tidlig psykose.

Forskerne vet ikke om flere unge får psykoser i dag enn tidligere. Men de vet at psykoser blant de under 18 år er hyppig­ere enn en før har trodd.

- Jo yngre ungdommen er, jo vanskeligere er det å oppdage. Dermed blir de gående lenge med en psykose. Ofte går de i ett til to år uten å få hjelp, sier Løberg.

Blir sykere

Går pasienten for lenge med en psykose kan han bli så syk at han motsetter seg hjelp. I mellomtiden har han eller hun kanskje trukket seg helt tilbake og mistet kontakt med venner.

- Vi vet at tidlig hjelp forebygger selvmord, eller at de ikke kommer inn i en mer varig psykose og trekker seg tilbake fra det vanlige livet sitt, sier Løberg.

TOPS har en egen vakttelefon og tar imot unge som har eller står i fare for å utvikle en psykose. Deretter sørger de for at de i aldersgruppen 15-30 år får riktig hjelp. Ved Avdeling for tidlig psykose i Helse Bergen har de to sengeposter. Andre får hjelp på sitt hjemsted.

Tegn på psykose kan være:

  • Isolerer seg fra venner og familie.
  • Sover dårlig og er svært trist.
  • Hører stemmer.
  • Snakker usammenhengende.
  • Ser ting som ingen andre ser.
  • Er redd for å gå ut av huset.
  • Er opptatt av temaer som døden, politikk eller religion.

150 fikk hjelp

Av dem som har ringt inn er 150 blitt vurdert av TOPS. De andre har fått råd over telefon eller fått annen hjelp. Blant de 150 som ble vurdert hadde 40 prosent en psykose. 20 prosent hadde en risiko for psykose. Resten hadde behov for en annen type behandling.

- Responsen viser behovet for et lavterskeltilbud rett inn til spesialisthelsetjenesten. Her trenger man ikke å bli henvist, veien inn skal være kort, sier Løberg, som gjerne vil ha enda flere telefoner.

Halvparten av de unge som har vært i kontakt med Tops er under 18 år. De yngste som får behandling for psykoser er 15-16 år gamle. For foreldrene er det ofte vanskelig å skjønne hva som pågår når barnet deres er i ferd med å få en psykose.

- Noen foreldre tenker at det bare er en del av ungdomstiden når den unge kun holder seg for seg selv og vil spille dataspill. At ungdommen hjemme er nedfor og lei seg. Og mange tør ikke fortelle at de hører stemmer, fordi de blir redde eller ikke vil forholde seg til det, sier Løberg.

I vår ble det vedtatt nye nasjonale retningslinjer som skal sikre rett til utredning, oppfølging og behandling av psykosepasienter. Her blir det poengtert at man ikke skal gå med ubehandlet psykose i mer enn fire uker.