ANDERS ORSET

I høst begynner André Stenersen på dramalinjen ved Fyllingsdalen videregående. Da må han punge ut 350 kroner i måneden for å komme seg til og fra skolen.

— Vi er en stor familie. Det er ikke bare jeg som skal ha skolekort. Hvis man har en stor familie blir dette store utgifter, sier Stenersen.

— Dumt at det ikke er gratis lenger, mener 15-åringen fra Arna.

- Skaper skille

Tidligere hadde over 3000 distriktselever i Hordaland skolereisekort som ga dem gratis skyss til skolen. I sommer vedtok det borgerlige flertallet i fylkesutvalget og Bergen bystyre at skolereisekortene skal slås sammen med de såkalte ungdomskortene.

Ungdomskortene kan også brukes utenom skoletid, men koster 350 kroner. Over 3000 elever som tidligere fikk gratis skoleskyss, får nå kun tilbud om å kjøpe ungdomskort.

Fylkesleder for Elevorganisasjonen i Hordaland, Rasmus Rasmussen, liker ikke den nye ordningen.

— Dette skaper et skille mellom dem som har penger og dem som ikke har. Man må se ordningen med skoleskyss i sammenheng med fritt skolevalg. Det vil føre til at flere må reise lengre.

Han peker på at mange elever allerede har store utgifter knyttet til skolegangen. Spesielt dyrt er det for elever i yrkesfagene, som selv betaler for utstyret sitt.

— Noen har egenbetalinger oppe i 12.000 kroner, hevder Ramsussen.

Kan også ta ferger

Fylkestingspolitiker Gisle Handeland (Ap) stemte mot den nye ordningen.

— Dette er en tvangsordning og innføring av skolepenger gjennom bakdøren. Arbeiderpartiet har gått mot dette, fordi vi har ment at skoleskyss burde være gratis, slik det er nedfelt i norsk lov, sier Handeland.

Bystyremedlem Harald Victor Hove (H) mener elevene vil tjene på den nye ordningen.

— Nå blir ungdomskortet gjeldende også på ferger. I tillegg ble det bevilget 1,5 millioner mer til prisreduksjon. Totalt sett er tilbudet til unge styrket, ikke redusert, sier Hove.