Det er rådgiver Alfred Bjørlo i Samferdselsdepartementet som bekrefter dette overfor Sogn Avis.

— Fylket får en ekstrabevilgning på i alt 30 nye millioner kroner for å kunne realisere de prioriterte prosjektene i Nasjonal transportplan. Sogn og Fjordane fylke er ett av de to fylkene i landet som får høyest oppfylt de prioriterte veiprosjektene i planen, sier Bjørlo.

Totaloverslaget på utbetringen av riksvei 25 i Stedjeberget er 170 millioner kroner. Resten av pengene vil komme de neste årene.