Trond Emblem, tidligere eier av tankanlegget Vest Tank i Sløvåg, er dømt til å betale erstatning på hele 30 millioner kroner til de nye eierne i Alexela Logistics.

Tankanlegget ble kjøpt allerede dagen før eksplosjonen ved anlegget i Gulen, i mai 2007. Siden har de gamle og de nye eierne kranglet om hvem som skal betale hva. I mai startet rettssaken mellom de to partene i Bergen tingrett.

Emblem krevde å få utbetalt resten av kjøpesummen. Han solgte anlegget for 73 millioner kroner, men har ikke ha fått utbetalt de siste 40 millionene. Disse, sammen med eventuelle forsikringspenger, krevde han tilbake. Emblems advokat hevdet i retten at Alexela visste utmerket godt hva de fikk da de kjøpte tankanlegget.

Det betyr at Emblem i praksis sitter igjen med tre millioner kroner etter salget av tankanlegget.

Alexela Logistics, som i dag driver tankanlegget under navnet Alexela Sløvåg, krevde på sin side å få tilbakebetalt 80 millioner kroner for kjøpesummen. I tillegg ville de ha erstatning på 12 millioner kroner.

Kravet begrunnet de med de store oppryddingskostnadene etter eksplosjonen.

To tanker ved Vest Tank gikk i luften 24. mai 2007. Det førte til at svovelholdig bensinavfall på tankene ble spredd for alle vinder — noe som førte til at rundt 200 innbyggere i Gulen fikk helseplager.

Eksplosjonen skjedde i et forsøk på å behandle bensinavfallet. Vest Tank produserte selv avfallet i en type bensinprosessering de ikke hadde tillatelse til å utføre.

Handel med skitten bensin Trond Emblem er, sammen med to andre, tiltalt av Økokrim for grov miljøkriminalitet. Strafferammen er inntil seks års fengsel for tiltalepunktene, som også inneholder grovt økonomisk utroskap og forsikringssvindel. Emblem mener tiltalen er feilaktig, og erkjenner ikke straffeskyld.

Også Jostein Berland og Karl-Jan Erstad er tiltalt for miljøkriminalitet av Økokrim. De var henholdsvis daglig leder og ekstern kjemikonsulent for Vest Tank. Ingen av dem erkjenner straffeskyld.

Tiltalt etter Vest Tank