— Vi tror vi kan finne nye bioaktive stoffer i fisk og sjømatkomponenter som kan forebygge moderne livsstilssykdommer. Spesielt tror vi at fisk og sjømat inneholder virkestoffer som motvirker fedme og diabetes, sier professor Rolf Kristian Berge. Han er leder for et av de tre nordiske forskningssentrene innen mat og helseforskning.

Nordiske forskningsmidler

Det er nyetablerte Nordisk Senter for marine inaktive stoffer og forebygging av Livsstilssykdommer (MitoHealth) som har fått 30 millioner kroner til et forskningsprogram skal finne ut mer om hvorfor fisk og sjømat er så helsebringende.

Forskningsprogrammet, som vil involvere minst 10-12 forskere ved Universitetet og Haukeland i fem år, er en del av et fellesnordisk forskningsprogram om såkalt merverdimat. Programmet har fått støtte både fra Nordisk Ministerråd og de nordiske forskningsrådene.

MitoHealth er blitt utpekt til å være den norske representanten i et nordisk nettverk av forskningssentre som skal fremme fremragende forskning innen mat og helseforskning.

— I dag er det velkjent at fiskeoljer inneholder helsebringende stoffer. Men vi regner også med at marine organismer inneholder andre bioaktive komponenter som kan forebygge dårlig helse. Derfor vil vi finne ut mer om hvilke stoffer dette er, og i hvilke fiske- og sjømatslag de forekommer, sier Berge.

Han understreker at det er spesielt interessant å få mer kunnskap om proteiner og proteinkomponenter.

Cellekraftverk under lupen

Det er stoffer som påvirker mitokondriene, eller cellenes kraftverk, som spesielt skal under forskernes lupe. Berge forklarer at det er i mitokondriene at kroppens næringsstoffer blir omdannet til energi.

— Ideen er at ved forbedring av denne forbrenningsprosessen vil det være mulig å motvirke utviklingen av ulike livsstilssykdommer, sier han.

Målet er at resultatene forskerne kommer frem til, skal ha direkte nytteverdi for forbrukeren.

— Vi skal dokumentere helsebringende stoffer i fisk og sjømat. Deretter regner vi med at det skal være mulig å utvikle såkalt funksjonell mat som et resultat av forskningen vår. Dette er matprodukter som kan ha spesifikke helseeffekter utover det et vanlig kosthold kan gi. Produktene skal utvikles for det nordiske markedet.

Mat og piller

— Er det piller eller matprodukter vi skal spise?

— Det vet vi ikke ennå. Men dokumenterer vi nye bioaktive stoffer, vil næringslivspartnere komme på banen. De vil finne ut hvordan stoffene kan nyttiggjøres i kostholdet. Det kan like gjerne være at disse stoffene kan tilsettes maten som at de blir produsert som tabletter eller kosttilskudd, sier Berge.

LETER ETTER VIRKESTOFFER: Bergensforskere har fått 30 millioner kroner til å lete etter virkestoffer i fisk og sjømat som kan forhindre at vi får sukkersyke eller blir overvektige. Fire av dem som nyter godt av forskningsmidlene er fra venstre: Rolf Skorve, Hege Wergedahl, Kjetil Berge og Rolf Kristian Berge.
Rune Nielsen