Det er i kommuneproposisjonen, som ble lagt frem i formiddag, at regjeringen finner plass til denne summen for å hjelpe Høyanger med tanke på nye arbeidsplasser.

Det står med klartekst i proposisjonen at det er Fundo-konkursen som gjør denne håndsrekningen nødvendig.

Sogn og Fjordane fylkeskommune skal forvalte midlene i nært samarbeid med Innovasjon Norge og Høyanger kommune, slik at de gir arbeidsplasser «som får regional effekt», som det heter i proposisjonen.

STØTTE: Statsminister Jens Stoltenberg besøkte nedlagte Fundo i Høyanger 19. mars. Til venstre ordfører Kjartan Longva i Høyanger og til høyre Ståle Thorbjørnsen som har vært leder for produktutvikling ved fabrikken.
MARIT HOMMEDAL / SCANPIX