Grieg Foundation bevilget i alt 15 millioner til den nye redningskrysseren, og 10 millioner ble utbetalt i 2005.

Ellers gikk bortimot 3,6 millioner kroner til Grieg-familiens hjertebarn, SOS-barnebyer. Beløpet blir brukt til SOS College Santa Ana i Costa Rica.

Av andre større utbetalinger gikk 3,5 millioner til Vest-Norges Opera i Bergen. Haraldsplass Diakonissehjems Hospital og Bergen Festival fikk to millioner kroner hver.

Det er i tillegg til de totale utbetalingene på vel 30 millioner i 2005 inngått forpliktende avtaler for utbetaling av 7,5 millioner kroner i 2006. Større fremtidsprosjekter inkluderer en fem års forpliktelse for driftsutgifter for United World College, Costa Rica i samarbeid med SOS-barnebyer, samt bygging av kunstmuseum i Os, beløper seg til 63 millioner kroner etter 2006.

Inntektene til Grieg Foundation kommer fra 25 prosent eierandeler i de forskjellige Grieg-selskapene.

I fjor ble det utbetalt utbytte på 92,7 millioner kroner. Fra Grieg Shipping II AS i Bergen fikk Grieg-stiftelsen nær 35,5 millioner kroner, fra Grieg Poseidon AS i Oslo ble det betalt ut 26 millioner, mens det fra Grieg Holding AS i Bergen ble betalt ut 31,7 millioner kroner.

I alt eier Grieg Foundation aksjer i ulike Grieg-selskaper til en verdi av 596 millioner kroner. Inkludert bankinnskudd, andre og andre tilgodehavender sitter Grieg Foundation på verdier for 736 millioner kroner.

Resultatet for stiftelsen i 2005 ble nær 64 millioner kroner, mot 84 millioner i 2004.

DÅP: Den nye redningskrysseren MS «Halfdan Grieg» som Grieg Foundation har bevilget 15 millioner kroner til, ble døpt og overlevert i Bergen på Zachariasbryggen.