De opphøyde gangfeltene vil bli plassert følgende steder: Et i Strandkaien, to i Jon Smørsgate og ett i Markeveien. Arbeidene vil pågå i hele denne uken. Utover høsten vil det bli etablert flere opphøyde gangfelt på sentrumsringen.

Området innenfor sentrumsringen har vært 30-sone i over to år, og nå utvides dette til å gjelde også for et større område.

Gatene som utgjør sentrumsringen er Christiesgate, Småstrandgaten, Strandkaien, Jon Smørsgate, Teatergaten og Håkonsgaten. I hele denne ringen blir det nå 30 km/t.

— Det vil komme opp i alt 14 nye skilt som vil markere inngangen til den nye 30-sonen. I tillegg til skiltingen blir det i første omgang aktuelt å etablere fire opphøyde gangfelt.

Gangfeltene vil bli av midlertidig karakter da de blir lagt i gater som i tiden fremover skal bli utbedret. Vi skal likevel sørge for en skikkelig utforming med hensyn til brukere og annet, sier prosjekteringsleder Morten Henriksen ved Statens vegvesen Hordaland.

— Med disse tiltakene regner vi med å redusere ulykkene med på 15 prosent ulykker årlig, sier Tor Høyland.- som sammen med Bergen kommune har utredet konsekvensene ved å innføre 30-sone i Bergen sentrum.