Tirsdag morgen ble den 30. hjorten offer for trafikkdøden da en kronhjort ble påkjørt av en drosje på Flyplassveien. I hele fjor ble 17 hjort påkjørt på veiene i Bergen.

— Utviklingen er mer enn tragisk. Mange av dyrene lider skrekkelig av skadene de blir påført i kollisjoner med biler. Og jeg frykter at det blir enda flere påkjørsler utover høsten, spesielt på Flyplassveien, sier viltforvalter i Bergen kommune, Hallvard Sandven. Han har fulgt utviklingen de siste årene når det gjelder hjortepåkjørsler i bergenstrafikken. Utviklingen skremmer viltforvalteren.

Verst på Flyplassveien

— Selv om hjort blir påkjørt i alle deler av kommunen, er det særlig ille på Flyplassveien. Etter at det ble satt opp nytt sikkerhetsgjerde rundt flyplassen på Flesland, er dyrene utestengt fra de gode beitene inne på flyplassområdet. Dette tvinger dyrene til å forflytte seg mellom Storrinden og Liland. Dermed krysser de riksvei 580, Flyplassveien flere steder. Bukken som ble påkjørt av en drosje tirsdag morgen, var hjort nr. åtte som er påkjørt på denne veien hittil i år, sier Sandven.

— Påkjørslene er så mange, at vi har fått Statens vegvesen til å sette opp et spesielt varselskilt på denne strekningen. Vi håper dette skal bidra til å redusere antall påkjørsler, sier Sandven.

Ikke bare Flyplassveien er ulykkesbelastet med hjortepåkjørsler. Til og med et tettbygd strøk som i Helleveien er hjort påkjørt i år. (Se kart)

— Hjortebukkene er nå kommet i brunst. I mye større grad enn ellers i året farter bukkene rundt over store områder i sin jakt etter amorøse stunder. Dette gjør at jeg frykter enda flere påkjørsler i tiden som kommer, sier Sandven.

Ignorerer fareskilt

— Er det mulig å sette i verk flere tiltak for å komme hjorteulykkene til livs?

— Det er neppe realistisk å tro at vi ved ulike tiltak kan få slutt på påkjørsler. Men noen flere tiltak er verd å prøve ut. Blant annet vil jeg forsøke å få til et samarbeid mellom grunneiere og veivesenet om felling av trær i nærheten av veiene der problemene er størst. Ved å rydde skog vil det bli mulig å se hjortene før de kommer inn på veien. Noen steder kan det settes opp mer og bedre gatelys, sier han.

— Farten er flere steder redusert fra 80 til 70 km/t på utsatte strekninger, og det er tydelig merket med fareskilt om hjort i veibanen. Jeg vil oppfordre bilister og motorsyklister til å ta hensyn til varselskiltene og respektere fartsgrensen, sier viltforvalteren.

Brekke, Eirik