Seksjonsoverlege Petur Juliusson ved Barneklinikken har ansvaret for opplegget. Han sier til BT at erfaringene så langt er positive.

— Det er gledelige fremskritt å se hos mange av barna. De har til en viss grad normalisert sin kropp og har økt sitt aktivitetsnivå. Dette er viktige helsegevinster, sier Juliusson.

— Hvem kan få behandling?

— Barn mellom fem og 15 år. Alle må ha vært forsøkt behandlet i primær- eller skolehelsetjenesten uten resultat, og det må dreie seg om sykelig overvekt.

Truer barnets helse

— Hva er sykelig overvekt hos barn?

— Det er når overvekten blir så stor at det går direkte ut over helsen eller truer fremtidig helse. Relativt vanlige helseproblemer knyttet til overvekt i barnealder er for høyt blodtrykk og nedsatt toleranse for sukker, noe som på sikt innebærer fare for utvikling av diabetes. Hodepine og smerter i rygg, hofter og kne kan også være et resultat av overvekt, sier Juliusson.

Sjekkes grundig

Behandlingen starter med sykehusinnleggelse over fire dager. Da blir barnet grundig utredet. Kondisjonen blir testet, og det tas mange prøver for å finne ut av barnets alminnelige helsetilstand. Barnet og familien blir møtt av lege, sykepleier, sosionom, fysioterapeut og barnepsykiater/psykolog under oppholdet.

Barna følges opp i to år.

— Kan slanking av barn utløse spiseforstyrrelser?

Ingenting tyder på at denne type kontrollert slanking kan føre til anoreksi eller andre former for spiseforstyrrelser. Anoreksi er en helt annen sykdom, som vanligvis ikke rammer barn med overvekt.

Stadig flere barn og unge strever med overvekt, og behovet for behandling øker.

— Vi har et ansvar for de barna hvor overvekten har utviklet seg til et helseproblem, men barn med mildere grad av overvekt trenger oppmerksomhet fra primærhelsetjenesten, sier Petur Juliusson.