Tiltalte, Foss og flere andre skal ha vært i førstnevntes leilighet for å se TV og spille fotballspill, men utpå natten ville Foss dra. Da skal det ha blitt amper stemning, blant annet fordi Foss’ kjæreste ikke ville være med.

— Min klient sier han ringte Foss for å si at han mislikte at han hadde kranglet og vært høylytt. Da svarte Foss, ifølge min klient: «Jeg skal drepe deg! Jeg kommer!», sier advokat Morten Furuholmen, som nylig tok over som tiltaltes forsvarer.

Jeg synes min klient gir en troverdig forklaring

Morten Furuholmen, ny forsvarer for 30-åringen

Han har ikke tidligere villet kommentere tiltalen mot 30-åringen.

Men etter å ha møtt tiltalte for første gang i Bergen fengsel denne uken, bekrefter Oslo-advokaten at nødverge fortsatt vil være et viktig tema.

- Helt inn til beinet

Da Foss kom tilbake, hevder 30-åringen at de to havnet i et basketak på utsiden der han ble stukket først. Forsvareren tror på 30-åringens forklaring om at han skled inn i drapsofferet på vinterglatten.

— Da gikk begge i bakken. I fallet mistet min klient kniven han hadde tatt med for eventuelt å forsvare seg selv. Vi skal huske på at han nettopp hadde blitt drapstruet. Så skal Foss ha tatt kniven og stukket min klient i armen, helt inn til beinet.- Jeg synes min klient gir en troverdig forklaring og at hans versjon absolutt gir grunnlag for å snakke om nødverge.

I fengselet fikk forsvareren høre det samme som 30-åringen hele tiden har fastholdt: At han ble livredd etter at Foss stakk ham – og at han i dødsangst stakk én gang mot 31-åringen for å komme seg ut av situasjonen. Den drapstiltalte hevder han ikke tenkte over hvor stikket traff.

— Det er klare holdepunkter i saken for at de to var i et basketak. I en slik situasjon, og med kniv involvert, er det nærliggende å anta at det var tilfeldig hvem som fikk et banesår, sier Furuholmen.

Aldri trodd

30-åringen har sittet i varetekt siden tidlig i februar. Verken dommere eller politi har noen gang villet høre på nødvergeforklaringen. Tvert om: I den siste fengslingskjennelsen, fra juni, mener retten at han målrettet stakk ned Foss før begge falt i bakken.

At han ikke skal ha hatt til hensikt å drepe, kommenterer retten slik: « Den som stikker noen mot kroppen med kniv har holdt det som sikkert eller overveiende sannsynlig at vedkommende vil avgå med døden. »

Førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen, som trolig møter som aktor i rettssaken, har tidligere uttalt til BT at han mener nødvergebestemmelsen ikke er aktuell i denne saken.Politiet har også antydet at 30-åringen kan ha skadet seg selv for å styrke forklaringen om nødverge.

Forsvarer Furuholmen mener på sin side at blod fra 30-åringen på avdødes klær underbygger at tiltalte må ha blitt skadet i basketaket med Foss.

Drapssaken starter i Nordhordland tingrett 26. august. Det er satt av fem dager til rettssaken.

I rettssalen vil det komme i alt 13 vitner, to av dem rettsmedisinere. Også flere av dem som var på sammenkomsten hos 30-åringen drapskvelden, skal vitne.