30 prosent av de overlevende etter Alexander L. Kielland-ulykken i 1980 var uføretrygdet eller gikk langtidssykmeldt så sent som i 2007. Det viser en ny rapport.

Forskerne har fulgt 75 overlevende fra ulykken i 1980 og fram til 2007. Resultatene viser at også mange som deltok i redningsarbeidet sliter med inntrykkene fra katastrofen, skriver Stavanger Aftenblad.

Forskere ved universitetene i Trondheim og Oslo har studert hvordan de overlevende har klart seg sammenlignet med en gruppe oljearbeidere på Ekofisk som ikke var berørt av katastrofen.

Rapporten viser blant annet 10 prosent høyere forekomst av uførhet og langtidssykmelding hos de overlevende enn hos andre oljearbeidere. I 2007 var 50 prosent av de overlevende i arbeid, 20 prosent hadde gått av med pensjon, mens 30 prosent var uføretrygdet eller langtidssykmeldt.

— Tatt i betraktning de sterke inntrykkene de overlevende satt igjen med, har mange klart seg forbausende bra. Tross alt er halvparten fortsatt i arbeid. Det skyldes nok blant annet at dette var menn i sin beste alder, testet og funnet egnet for det tøffe livet på plattform, sier professor Lars Weisæth ved Universitetet i Oslo.

Odd Kristian Reme, som var talsperson for de etterlatte, sier at undersøkelsen bekrefter inntrykket fra tidligere rapporter.

— Men «Kielland»-ulykken ble likevel et vendepunkt. Blant annet er oppfølgingsarbeidet overfor overlevende og etterlatte et helt annet i dag enn den gang, sier han.

27. mars er det 30 år siden boligplattformen Alexander L. Kielland veltet på Ekofisk-feltet. 123 av de totalt 212 om bord.