Vel 2,2 millioner av dette er øremerket spesielle tiltak for barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer.

Kirkens Bymisjon, Røde Kors og New Page er blant tiltakene som vil få nyte godt av pengene.

Stiftelsen motivasjon og mestring, Verden i Bergen, Nærmiljøarbeidet, Slettebakken-prosjektet og 2gether vil også bli tilført midler.

Til sammen er 50 millioner fordelt, og storparten av midlene går til Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Barn med innvandrerbakgrunn er høyt prioritert. Tiltakene som pengene skal gå til, vil særlig være rettet mot barn og ungdom som i liten grad benytter seg av eksisterende kultur— og fritidstilbud.