— Det er for få sanksjoner mot useriøse arbeidsgivere, mener Per Arne Netland i Handel og Kontor.

Lørdag skrev Bergens Tidende om Caroline Kuven som måtte gå på sosialen, etter at sjefen hennes hadde glemt å melde henne inn i arbeidstakerregisteret. Kvam Trygdekontor kan opplyse om at dette er langt fra er et engangstilfelle.

— I fjor ble 290 arbeidsgivere ilagt tvangsmulkt fordi de ikke oppga korrekte opplysninger til Arbeidstakerregisteret, sier Evelyn Hjelmevold, leder av Kvam Trygdekontor.

Få sanksjonsmuligheter

Det er grunn til å tro at mørketallene er større. Trygdekontoret har få muligheter til å sjekke at opplysningene de får fra arbeidsgivere stemmer. Avvik blir først avslørt hvis ansatte gjør Trygdekontoret oppmerksomme på at opplysningene ikke er korrekte.

— Vi er avhengige av arbeidsgivernes opplysninger, og kan ikke oppdage feil uten hjelp fra ansatte, bekrefter Hjelmevold.

Per Arne Netland er regionsekretær i fagforeningen Handel og Kontor. Han har i flere år etterlyst større sanksjonsmuligheter overfor useriøse arbeidsgivere.

— Slik systemet er nå kan arbeidsgivere slippe unna tilnærmet ustraffet. Vi hører ofte om arbeidsgivere som ikke kan noe om personalbehandling og ledelse. Hvis det hadde vært strengere krav til dem, ville vi hatt en mye bedre arbeidsliv.

- Organiser deg

Hans råd til ansatte som har mistanke om at arbeidsgiveren ikke utfører sine plikter er klare:

  • Organiser deg i fagforening
  • Krev tariffavtale
  • Underskriv kontrakt

— Disse punktene er lovfestet i arbeidsmiljøloven, men det hender dessverre altfor ofte at arbeidsgivere ikke følger opp, sier Netland.