29 av disse barna har overlevd, opplyser professor Rolv Skjerven ved Medisinsk fødselsregister.

De siste fire årene har overlevelsesprosenten vært rundt 30 prosent for barn med denne fødselsvekten.

– Barna har hatt omtrent samme fødselsvekt enten de overlever eller dør, cirka 450 gram, forklarer Skjerven.

– Barna som overlever er nesten en uke eldre enn de andre. Svangerskapsvarigheten betyr mye i denne sammenhengen, sier han.