Innen 2030 kan alt være på plass. Betingelsen er at Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og omegnskommunene slår seg sammen og godtar en bompengepakke på 29 milliarder kroner. Da trenger man «bare» seks, syv milliarder kroner fra staten før sløyfen kan festes på Bergenspakken til en verdi av 37 milliarder kroner.

Si din mening!

Slik brukes pengene
Resultatet vil bli et høyverdig tilbud for vei, buss og bane i alle himmelretninger. En komplett ytre ringvei vil være på plass. En indre ringvei vil gjøre Bergen sentrum til en fredelig idyll både for fotgjengere og kjørende.

Lokale veioppgaver vil bli løst i Nordhordland, Askøy og Sotra.

Disse fremtidsvyene er skissert i Transportanalyse for Bergensområdet 2010-2030. Analysen er laget på oppdrag fra Bergen kommune, Hordaland fylke og Statens vegvesen. Fagfolk fra disse tre partene pluss Jernbaneverket har stått for gjennomføringen av analysearbeidet. Blant dem som stiller seg bak konklusjonene er kommunalråd Edel Eikeseth i Bergen kommune, fylkesrådmann Paul M. Nilsen og regionveisjef Ole Chr. Torpp.

Nødvendig å stå sammen
En samlet konklusjon fra trekløveret fastslår at det er nødvendig med en samordning av innsats og virkemiddelbruk i hele bergensområdet. Det vil si Bergen pluss ti-tolv kommuner med en pendlingsandel til og fra på minst 20 prosent. Da står man mye sterkere i kravet om mer penger fra staten, enn om hver og en forsøker å mele sin egen kake.

Transportanalysen anbefaler på denne bakgrunn en Bergenspakke som omfatter følgende elementer:

  • Bergensprogrammet del 2.
  • E 39 til Os.
  • Det nye Sotra-sambandet med lokale veitiltak i Fjell og Sund.
  • Utvidelse av veikapasiteten mot Askøy og lokale veitiltak i Askøy kommune.
  • Nordhordlandspakken med Nyborgtunnelen og lokale veitiltak i Nordhordland.
  • Sterk satsing på kollektivtrafikk i hele området.

Hard politisk medfart
Men det faglige er én ting. Transportanalysen skal tjene som grunnlag for innspill fra Hordaland fylke og kommunene i bergensområdet til Nasjonal transportplan (NTP). Da kommer de politiske organene inn i bildet. Det store spørsmålet er da hvor mye av tilrådingene i transportanalysen som «overlever» og går videre til arbeidet med mer konkrete plandokumenter.

Byrådet i Bergen skal behandle transportanalysen i dag. Byrådsleder Monica Meland (H) varsler at byrådet vil ha «mye negativt» å bemerke. Særlig kommer hun til å understreke statens ansvar for veibyggingen.

Transportanalysens omtale av veiprising som et nødvendig virkemiddel for å regulere biltrafikken, risikerer også hard medfart i byrådet.

Realistiske beregninger
Analyseforfatterne sier de har vært «realistiske» når de bare fremskriver dagens nivå på statens bevilgninger. De vil da beløpe seg til seks-syv milliarder kroner i perioden 2010-2029. Da blir fordelingen 81 prosent bompenger og 19 prosent stat for den mest ambisiøse Bergenspakken til 37 milliarder kroner.

En «optimistisk» versjon går ut fra 13-14 milliarder fra staten. Da vil bompengene utgjøre 61 prosent, og vi nærmer oss fordelingen stat/bompenger som vi har i dag i Bergensprogrammet.

Si din mening her