Sparebanken Vest skriver i en pressemelding at det gode resultatet skyldes lave tap, moderat kostnadsvekst og tilfredsstillende inntjening.

Etter skatt ble resultatet for årets andre kvartal på 206 millioner kroner, og dette gir en egen-kapitalavkastning på 14,56 prosent.

Konsernet venter at priskonkurransen for bankens kjerneprodukter vil fortsette ut året, og reg-ner dermed med et noe svakere resultat i neste halvår. De kommende måneders resultat vil også være sensitivt for børsutviklingen.

Konsernet regner likevel med et pent overskudd når 2005 skal oppsummeres.