Samferdselsetaten har avtale med BKK om drift og vedlikehold av 27.217 lampepunkt i Bergen kommune. En lyspære varer i 16.000 timer, og hvert år er lyset på i cirka 4000 timer. Det betyr at pærene må skiftes hvert fjerde år, Ifølge direktør Atle Kleppe ved Samferdselsetaten i Bergen kommune.

Men det er flere lyspunkt i byen. Grønn Etat har ansvaret for den grønne aksen fra Bergen offentlige bibliotek til Den Nationale Scene. Der jobbes det jevnt og trutt med å oppgradere belysningen.