I 2011 omkom 31 personer av overdose.

På landsbasis har tallene vært stabile de siste årene, med gjennomsnittlig 269 dødsfall per år fra 2002 til 2011. I toppåret 2000 omkom over 400 mennesker av overdose. Det viser tall fra Statens institutt for rusmiddelforskning.

Tallene viser også at alderen på overdosedødsofrene er jevnt stigende.

— Økt risiko etter utskriving

Ola Jøsendal, leder for avdeling for rusmedisin i Helse Bergen, påpeker at faren for overdosedødsfall er ekstra stor når narkomane skrives ut fra behandling eller fengsel. Virkningen blir ekstra sterk når det er lenge siden siste skudd.

— Flere ganger i året opplever vi dessverre at pasienter som er i ferd med å komme seg på beina har en uheldig episode og dør av overdose. Tallet på overdosedødsfall er fortsatt altfor stort og vi jobber målrettet for å redusere det, sier Ola Jøsendal.

Han mener Helse Bergen har stort fokus på det som skjer når en rusmisbruker stikker av eller skriver seg ut fra en behandlingsinstitusjon. Russuget til vedkommende kan være helt uhåndterlig.

Heroin dreper flest

— Når slikt skjer skal vi varsle kommunen og fastlegen og drøfte tiltak dersom det er mulig. Noen ganger starter vi opp LAR-behandling veldig raskt. For de yngste opiat-avhengige pasientene skal det være noe høyere terskel for å starte i LAR. Det er en livslang behandling som har sine bivirkninger.

Av de ulike rusmidlene er det heroin som tar flest liv. 30 prosent av overdosedødsfallene på landsbasis i 2011 skyldtes heroin.