Flest tatt i Fløyfjellstunnelen I Fløyfjellstunnelens sørgående løp ble hele med 6 115 bilister tatt. Dette er den fotoboksen som tar nest flest bilister i hele landet.

Flest blir tatt i Vålerengatunnelen i Oslo. I denne tunnelens sørgående løp ble hele 7356 bilister tatt i 2005.

På andre plass kommer den ene boksen i Fløyfjellstunnelens nordgående løp med 4737.

Damsgårdstunnelens østgående løp kommer på tredje plass blant fotoboksene i Hordaland i fjor. Her ble 4 140 bilister knipset. Alle disse tre stedene er inne på landets ti på topp.

I Sogn og Fjordane ble flest tatt i fotoboksen ved Fodnes nord mot fergen. Her blinket det for 863 bilister.

Kolossal økning — Det har vært en kolossal oppgang i antallet som blir tatt i fotoboksene. Dette er ikke fordi vi tror folk kjører fortere enn før. Etter at vi fikk de digitale kameraene står fotoboksene mer på. Dessuten er saksbehandlingskapasiteten økt, forklarer trafikkoordinator Inge Nordstrønen i Hordaland politidistrikt til bt.no.

Han tror enda flere blir tatt i fotoboksene i Hordaland neste år. Det kommer også flere fotobokser (se egen sak).

Her er hele oversikten over hvor mange som er tatt på de ulike fotoboksene i Hordaland:

Ti på-topp-listen Her er de plassert de ti fotoboksene som i fjor knipset flest bilister i Hordaland:

Fløyfjelltunnel syd 6115
E39 i Fløyfjelltunnelen, nordover pkt 1 4737
Riksvei 555 i Damsgårdtunnellen, østgående løp 4140
E39 i Fløyfjelltunnel, nordover pkt. 2 2763
Riksvei 555 i Damsgårdtunnel, vestgående løp 2665
Damsgårdtunnellen, østgående løp 1346
Arnaveien v/ Gaupåsvatn 1190 1190
Arnaveien v/ Vågsbotn 631
Riksvei 585, Årstadveien v/Statsarkivet - nordover 612
E39, Osveien v/Kaland skole - Sørover 365

Også her blir du tatt: Dalseiddalen, vestover 191

Dalseiddalen, østover 164

Damsgårdtunnelen,vestgående løp 251

E16, Åsaneveien v/Eidsvåg — sørover 35

E39, Storetveitvegen v/Storetveithøyden - nordover 162

Fana nordover, mot Rådal 168

Fana sørover, mot Fana kirke 174

Riksvei 540, Fyllingsdalsveien v/ Sikthaugen - sørover 136

Riksvei 557, Bjørgeveien v/Brannstasjonen - nordover 170

Riksvei 558, Haakonsvernveien v/Hetlevikskifte - sørover 62

Riksvei 585 i Natlandsveien v/Landåstorget - nordover 269

Riksvei 557 Bjørgeveien v/Kjæreidviken - sørover 34

Riksvei 580, Hardangerveien v/Heldal skole - nordover 291

Saghaug, østover 69

Straume østover 115

Sørover riksvei E 39,Storetveitveien v/Securitas 170

Til sammen: 27 025 bilister

Kilde: Politiet

BLINK, BLINK: Her i Fløyfjellstunnelen blinker det jevnt og trutt i fotoboksen.