ROY HILMAR SVENDSEN

Redd Barna-undersøkelsen som ble lagt frem i går, viser at det er drøyt 26.000 fattige barn i Norge. 1166 av dem bor i Bergen. Disse barna lever i familier med så svak økonomi at de ikke har råd til å delta på klasseturer eller vanlige fritidsaktiviteter som andre barn tar som en selvfølge.

— Tragisk, sier barne- og familieminister Laila Dåvøy, som gir kjøpepresset mye av skylden.

— Jeg har hørt om barn som river i stykker bursdagsinvitasjoner og sier nei til å begynne på fotballaget, fordi de ikke vil påføre foreldrene flere utgifter, forteller generalsekretær Gro Brækken i Redd Barna til BT.

5,3 mill. til sommerferie

Andelen barn som lever i fattige husholdninger er høyest på Østlandet og lavest i Midt-Norge og på Vestlandet. Barn med enslige forsørgere, foreldre med lav utdannelse og/eller minoritetsbakgrunn er mest utsatt.

Barne- og familieminister Laila Dåvøy (KrF) er ikke overrasket over de høye tallene.

— Dette stemmer godt med undersøkelser myndighetene gjorde i 2001. Regjeringen utarbeidet en egen handlingsplan mot fattigdom for å få ned disse tallene, sier Dåvøy til BT.

Et av tiltakene som er spesielt rettet mot barn, er økte tilskudd til ferie- og fritidsaktiviteter i storbyene. Ifølge statsråden er det bevilget 5,3 millioner kroner for å gi vanskeligstilte barn en meningsfylt sommer i år.

- Offentliges ansvar

Redd Barna mener det offentlige må ta ansvar for å gi de fattige barna en bedre livssituasjon.

— Barns utvikling er det offentliges ansvar. Stat og kommune må sørge for at disse barna ikke blir stengt ute fra det som alle andre barn får være med på. Hvis ikke, skyver de ansvaret og skammen over på den enkelte familie, sier generalsekretær Brækken.

— Vi må få en reell gratis skole, billigere skolefritidsordning, og kostnadene ved å drive idrett må ned, sier nestlederen hos Barneombudet, Knut Haanes.

Han lover at Barneombudet vil legge press på stortingspolitikerne for å få konkrete tiltak som kan avhjelpe fattigdommen.

— Dette må ikke renne bort i prat og fine ord, sier Haanes.

Advarer mot kjøpepress

Barne- og familieministeren sier det kan bli aktuelt med en ny fattigdomsundersøkelse om få år, for å se om regjeringens handlingsplan har hatt ønsket effekt. Selv bekymrer hun seg også for det stadig økende kjøpepresset, og utelukker ikke at det dels kan forklare hvorfor det er mye dyrere å være barn i dag enn tidligere.

— Presset på barn og unge for å kjøpe og ha dyre ting, og gi fine ting i presanger, blir bare sterkere og sterkere. Der har vi voksne et særlig ansvar for å fortelle barna våre at det ikke er prisen på noe som er det viktigste, sier Dåvøy.

fakta/ fattige barn

Andel barn 0-17 år under fattigdomsgrensen, definert som 50 prosent av medianinntekt (antall barn i parantes):

HORDALAND: Sund 3,2 % (43)

Tysnes 3,0 % (19)

Granvin 3,0 % (7)

Eidfjord 2,7 % (6)

Ulvik 2,7 % (7)

Kvinnherad 2,5 % (81)

Bergen 2,3 % (1166)

Ullensvang 2,3 % (17)

Bømlo 2,2 % (67)

Osterøy 2,2 % (41)

Sveio 1,9 % (23)

Austevoll 1,8 % (21)

Fjell 1,8 % (98)

Stord 1,7 % (71)

Kvam 1,7 % (33)

Etne 1,6 % (15)

Os 1,6 % (59)

Odda 1,5 % (24)

Meland 1,4 % (22)

Austrheim 1,4 % (8)

Askøy 1,3 % (68)

Voss 1,2 % (36)

Fusa 1,2 % (11)

Samnanger 1,2 % (6)

Lindås 1,1 % (35)

Fitjar 0,8 % (6)

Radøy 0,8 % (9)

Vaksdal 0,7 % (6)

Øygarden 0,6 % (6)

Masfjorden 0,5 % (2)

Modalen 0,0 % (0)

Fedje 0,0 % (0)

SOGN OG FJORDANE: Askvoll 3,2 % (25)

Fjaler 3,2 % (19)

Hyllestad 3,2 % (11)

Gloppen 3,0 % (39)

Balestrand 2,4 % (8)

Gaular 2,3 % (16)

Stryn 2,3 % (38)

Vik 2,2 % (14)

Luster 1,6 % (20)

Flora 1,5 % (43)

Gulen 1,5 % (9)

Solund 1,0 % (2)

Sogndal 1,0 % (15)

Aurland 1,0 % (4)

Førde 1,0 % (28)

Leikanger 0,8 % (4)

Vågsøy 0,8 % (12)

Bremanger 0,7 % (6)

Naustdal 0,6 % (4)

Eid 0,6 % (1)

Jølster 0,4 % (3)

Hornindal 0,3 % (1)

Årdal 0,3 % (3)

Selje 0,0 % (0)

KJØPEPRESS: - Presset på barn og unge for å kjøpe og ha dyre ting, og gi fine ting i presanger, blir bare sterkere og sterkere, sier barne- og familieminister Laila Dåvøy.<p/> ARKIVFOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN