Fengslingsmøtet gjekk bak stengde dører. Dommaren la også ned påbod om at ingenting av det som kom fram under møtet kan refererast offentleg.

Advokaten til den sikta kroppsbyggaren, som opprinneleg er dansk, får heller ikkje lov til å fortelje noko om kva hans klient seier i avhør eller kva slags prov politiet legg fram under etterforskinga.

— Det er veldig uvanleg at retten går til eit slik steg, og eg likar det slett ikkje, sa 26-åringens svenske forsvarar, Göran Ruthberg, etter fengslingsmøtet.

Fortsatt tekniske undersøkingar

Kammaråklagare Jörgen Bengtsson, statsadvokaten i Hallands län, forsvarer det store hemmeleghaldet med at etterforskinga kan ta skade dersom noko som helst kjem ut om kva politiet sit på av informasjon.

— Eg vil tru årsaka til referatforbudet er at det står att så mange tekniske undersøkingar, seier advokat Ruthberg.

Den førebelse siktinga inneheld to punkt: Førebuingar til «allmennfarlege øydeleggingar» og biltjuveri.

Eit titals politifolk arbeider på spreng med å finne ut kva slags reise dei fire bergensarane var ute på i dei to stolne og eksklusive bilane natt til måndag.

Undersøkingane av den ferdiglaga bomba som vart funne i ei metallflaske pågjekk i går fortsatt for fullt.

Politiet stadfestar også at det i tillegg til åtte-ti fenghetter vart funne sprengstoff i BMWen som den sikta 26-åringen køyrde.

SPRENGSTOFF: 26-åringen kjørte denne BMW-en, fullastet med sprengstoff, da han ble pågrepet av svensk politi natt til i går.
FOTO: LINNEA EKSTRAND