DAG IDAR TRYGGESTAD

HILDE KRISTIN STRAND

GIDSKE STARK (foto)

Fire ganger siden torsdag har mannen vært fremstilt for Bergen legevakt, uten at de har funnet grunn til å gripe inn.

— Uavhengig av hva helsevesenet måtte mene, er vi av den oppfatning at denne mannen er en klar fare både for seg selv og andre. Det er derfor ingen annen utvei enn å sette ham i varetekt, sier politiadvokat Rudolf Christoffersen i Hordaland politidistrikt til BT.

- Fengsel ikke ideelt

I går ble 26-åringen fengslet i fire uker for de grove anklagene mot ham. Christoffersen mener fengsling ikke er ideelt. Det eneste som er verre, er å la mannen gå løs.

— Det er flere og svært alvorlige lovbrudd han er siktet for. Alle har skjedd i løpet av en ukes tid, sier Christoffersen.

Politiet vil ikke si noe om hva som skal ha foranlediget sønnens herjinger, men hans helse står sentralt. BT vet også at sønnen skal ha uttrykt misnøye i forbindelse med forhold rundt firmaet faren driver. Sønnen er aksjonær i dette selskapet.

Lørdag ble politiet varslet om at sønnen hadde ringt sin far og lagt igjen en alarmerende beskjed på svareren.

— Han truet sin far på livet. På den bakgrunn besluttet vi at sønnen skulle pågripes, sier Christoffersen.

Før politiet kom så langt skal 26-åringen ha tatt seg inn i huset til faren og knust alt. Absolutt alt.

— Det er gjort enorme skader. Så langt anslår vi dem til 200.000 kroner. Alt er ødelagt, også hvite- og brunevarer, sier Christoffersen.

Hytten brant ned

Men skadeverket stopper ikke her. Funn gjort hjemme hos sønnen gjorde at politiet koblet ham mot en hyttebrann for en god uke siden. Farens hytte ble da totalskadet. Verdier for nærmere 1,5 millioner kroner gikk tapt.

— Vi mener å ha gode bevis for at det er sønnen som satte fyr på hytten, sier Christoffersen.

Senest søndag ble mannen fremstilt for lege ved Bergen legevakt. De fikk da kjennskap til hva han er siktet for. Konklusjonen ble den samme som før, at mannen ikke oppfyller kravene til tvangsinnleggelse. Heller ikke videre utredning for slik innleggelse. Helsevesenet kjenner mannen fra før.

— Politiet er noe forundret over at helsevesenet ikke finner det nødvendig å få vurdert behovet for tvangsinnleggelse, sier Christoffersen.

Derfor besluttet politiet i går å fremsette en begjæring overfor Sandviken sykehus om at mannen skal underlegges psykiatrisk observasjon.

— Det er en hjemmel som politiet nesten aldri bruker. I dette tilfellet mener vi det er nødvendig, sett i lys av de vurderinger som foreligger fra Bergen legevakt fra før, sier Christoffersen.

- Trenger hjelp

Det er ikke bare politiet som stiller spørsmål ved mannens helsesituasjon. Under fengslingsmøtet i går tok også dommeren opp spørsmålet om tilregnelighet. Tingrettsdommer Jacob M. Wolff skriver i kjennelsen at 26-åringen snarest bør underlegges psykiatrisk behandling.

Det er mannens forsvarer, advokat Henry John Mæland, enig i.

— Jeg synes det er merkelig at helsevesenet ikke har gjort noe. Jeg oppfatter min klient som klart hjelpetrengende, sier Mæland.

Både aktor og forsvarer mener at Sandviken er et mer egnet sted for 26-åringen, enn Bergen fengsel.

26-åringen erkjenner at han knuste barndomshjemmet sitt, men nekter for å ha svidd av hytten og ringt trusler til farens mobil.

ALT KNUST: Det er gjort skadeverk for minst 200.000 kroner, etter at sønnen i huset skal ha gått helt av hengslene og knust alt han fant. FOTO: POLITIET
RAMPONERT: Knapt en gjenstand var hel da politiet tok seg inn i boligen. En 26 år gammel mann er siktet for totalt å ha ramponert huset til faren. FOTO: POLITIET